• SPRAWY  ROZWODOWE
  • PORADY PRAWNE 
  • ALIMENTY
  • PODZIAŁ MAJĄTKU

Sprawy Rozwodowe

       Wiele kancelarii prawnych specjalizuje się w pomaganiu małżeństwom, które z różnych przyczyn planują się rozwieść. Rozwód w dzisiejszych czasach nie jest prostym przedsięwzięciem. Pomijając kwestie moralności i etyki, to właśnie podstawy prawne, ich nieznajomość są podstawowym problemem dla ludzi, którzy z interpretacją przepisów prawnych mają mało do czynienia.

        Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy w omawianym zakresie

·  Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa
       - separacja i rozwód
       - uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego.
·  Sprawy majątkowe
       - podział majątku wspólnego oraz ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
       - wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
       - pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
       - zniesienie wspólności ustawowej,
       - umowy majątkowe małżeńskie.
·  Sprawy związane z alimentami
       - dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/na małżonka,
       - podwyższanie/obniżanie alimentów,
       - wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny,
       - wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów,
       - stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
       - zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,
       - alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu,
·  Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
       - przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
       - rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
       - zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
       - powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi,
       - zawieszenie władzy rodzicielskiej,
       - zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
·  Sprawy związane z pochodzeniem dziecka
       - ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA)

       - zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa

Jeżeli małżonkowie albo jeden z małżonków dojdzie do wniosku, że nie chce dalej pozostawać w związku małżeńskim, i że zaistniał trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego może wystąpić do sądu z powództwem. Sad może orzec o rozwodzie: bez orzekania o winie; z winy obu stron;  z winy pozwanego lub powoda; rozwód z przyczyn niezawinionych istniejących po stronie pozwanego lub powoda. Właściwym do rozpoznania spraw o rozwodowych jest sąd okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich nadal (w tym samym okręgu ) zamieszkuje.

 

 
Rzeszw
Kancelaria Prawna
Adwokat
dr Joanna Paśkiewicz
Witamy państwa na stronie
www.e-prawnik.rzeszow.pl
STRONA         OFERTA           KONTAKT         WZORY          LINKI
 
Napisz do nas:
prawnikrzeszow@op.pl
Copyright 2009  © Joanna Paśkiewicz
  Jeśli masz pytania zadzwoń

  tel.  517 191 633

  Jesteśmy po to, by pomagać